สายด่วน โทร: 086-280 4705 Line ID: tamwebs

บริการโฆษณาเฟสบุ๊ก-ทำเว็บดอทคอม

Support

  • support: (+66) 02-013-0317
  • Monday to Friday: 09:00am - 05:00pm

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทำเว็บดอทคอม (Tamwebs.com) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและสมาชิกทุกท่าน ว่ามีความสำคัญเป็นที่สุด เรายืนยันที่จะเคารพและรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลที่เราแบ่งปัน

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลต่างๆ ภายนอก ทำเว็บดอทคอม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

    เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ

    เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอกทำเว็บดอทคอม  เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมก่อน สำหรับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

    สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

    เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก ทำเว็บดอทคอม หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะใช้สำหรับการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับท่านเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่ต้องการสามารถแจ้งยกเลิกได้ภายหลังได้

การยกเลิกข่าวสาร

หากท่านมีความประสงค์ ที่จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร รับข้อมูลจากเรา หรือต้องการที่จะให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่านสามารถแจ้งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Get In Touch

Hotline: 086-2804705 # Suthee

Line ID: tamwebs.com

Email: contact@tamwebs.com

 

DBD Registered

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Working Time

จันทร์ - ศุกร์: ......  9:00 to 17:00

เสาร์: ................ 10:00 to 18:00

อาทิตย์: ............ 10:00 to 18:00

Top of Page